Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

mới sáng ra đã nghe 2 con nhóc con vô học nói chuyện, bực mình

http://vagex.com/?ref=215938

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét